برنامه بازاریابی

تیزر سنتر، مرکز ساخت تیزر تبلیغاتی، آگهی بازرگانی، تبلیغات تلویزیونی، فیلم تبلیغاتی و ویدئوی تبلیغاتی با این امکان رایگان کاربران را قادر می سازد تا با قرار دادن لینک یا لینک ها در وب سایت خود به تبلیغ تیزر سنتر، مرکز ساخت تیزر تبلیغاتی، آگهی بازرگانی، تبلیغات تلویزیونی، فیلم تبلیغاتی و ویدئوی تبلیغاتی یا کالاهای آن و به کسب درآمد از آن بپردازند. با خرید کالاها توسط خرید کنندگان توسط لینک شما کمیسیونی(درصدی از فروش) به شما پرداخت می شود. نرخ کمیسیون معمول در حال حاضر 15% می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه پرسش و پاسخ یا به شرایط بازاریابی ما مراجعه نمایید.